Dvořákovo klavírní kvarteto

Obsazení Dvořákova klavírního kvarteta vykrystalizovalo z osobností, které jsou spjaté předchozími komorními zkušenostmi. S cellistou Janem Žďánským hrála Slávka Pěchočová v triu IUNO od roku 1999, již za dob studií na AMU. Tato spolupráce pak pokračovala v rámci nahrávání kompletního komorního díla Leoše Janáčka (2005 - 2007).

Umělecké setkání klavíristky Slávky Pěchočové s houslistou a violistou Petrem Vernerem se datuje k červenci 2009. Shodou okolností právě v obsazení klavírního kvarteta. Záhy spolu založili komorní duo Spring  a od té doby se věnují komorní hudbě společně. Následovala četná spolupráce s dalšími skvělými umělci, například s Janem Talichem, Bohuslavem Matouškem, Michalem Kaňkou, Pavlem Nejtkem Ludmilou Peterkovou, Pavlem Vernerem, Martinou Bačovou, Tomášem Jamníkem či Alžbětou Vlčkovou.

Upřímné přání Spring Dua založit větší stabilní soubor a řada podnětů stran dramaturgie koncertů dala vzniknout klavírnímu kvartetu s počátečním obsazením: Slávka Vernerová-Pěchočová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Petr Verner viola a Jan Žďánský violoncello. Později došlo z rodinných důvodů k výměně houslisty. Nyní hraje na postu primária Štěpán Pražák.

Ansámbl z počátku vystupoval pod názvem Spring Piano Quartet. Následně kvarteto obdrželo laskavé svolení k užívání Dvořákova jména od přímého potomka skladatele, pana Antonína Dvořáka III. Vzápětí název schválila i  Společnost Antonína Dvořáka. Velký dík za vznik Dvořákova klavírního kvarteta patří uměleckým garantům, profesoru Ivanu Moravcovi a Mistru Václavu Hudečkovi.

Dvořákovo klavírní kvarteto se velmi rychle etablovalo mezi přední české komorní soubory. Vystupuje na našich prestižních festivalech. V roce 2015 kvarteto debutovalo úspěšně v Londýně, kde získalo pozvání na další významná angažmá.

Dvořákovo klavírní kvarteto se věnuje také propagaci soudobé hudby. Svá díla mu věnovali mimo jiné skladatelé Ondřej Kukal, Martin Hybler či Karel Janovický.

Ke stažení  CV DPQ Microsoft Word.docx