10.6.2017   Hrádek u Mechanic

28. 5. 2017 - Mezinárodní festival Pražské jaro

14. 5. 2017 - Mezinárodní festival Dvořákova Olomouc

Děčín - po koncertě s  panem Rudolfem Felzmannem

Hradec Králové

 

 

Cambridge

 

Clare College     Before the concert in Cambridge - Před koncertem v Cambridge

 

London  -  Londýn

 

After concert in London with composer Karel Janovický   - Po koncertě v Londýně s panem skladatelem Karlem Janovickým


 

Dvořák´s room of birth in Nelahozeves   -  Dvořákova rodná světnice v Nelahozevsi

 

Po koncertě na oslavu návratu unesených dívek - Toničky a Hanky

 

 

 


Conduit Head, House of Charles Darwin family      Dům rodiny Charlese Darwina

Excursion through the Colleges in Cambridge with Sir Peter Lachmann  - Exkurze po univerzitách v Cambridge se Sirem Peterem Lachmannem   

Duchcov

 

Vila Lanna - Prague

Hudba v miléniu  Dvořákovo klavírní kvarteto se skvělým Markem Šulcem ve studiu rádia Classic Praha

 

Dvořákovo Klavírní kvarteto s vnukem Antonína Dvořáka, panem Antonínem Dvořákem III.