"Mluvit o hudbě je stejný nesmysl, jako tančit o architektuře."

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
"Mluvit o hudbě je stejný nesmysl, jako tančit o architektuře."

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/

NEW CD

Dvořák Piano Quartet

Schumann: Piano Quartets, Märchenerzählungen

 

Catalogue Number: SU 4305-2
Published: 22nd April 2022
Genre: Chamber Music
Format: 1 CD
Dvořák Piano Quartet: Slávka Vernerová - piano, Štěpán Pražák - violin, Petr Verner - viola, Jan Žďánský - cello

Robert Schumann, a versatile, well-educated young artist destined for great things, a man whose music has always amazed with its extent and profundity ... and also a person of delicate psyche, which many a time led him to the very border between life and death. He composed the Piano Quartet in C minor, his first piece of this ilk, at the age of 18, and although, notwithstanding his original intention, he would never remake it into a symphony, he still had it on his mind some 20 years later: "I vividly recollect a passage in one of my works (1828), which I thought was romantic, with a spirit different to that of old music that appeared to me as though opening up a new poetic life." The Piano Quartet in E flat major, Op. 47, already attests to Schumann's compositional mastery, with its idiom inspired by Bach and Beethoven yet speaking in a clearly singular language. The 1853 Märchenerzählungen (Fairy Tale Narrations), was one of the composer's last happy creative upswings, written shortly before he attempted suicide by jumping from a bridge into the river Rhine with the aim to put an end to his unbearable mental torment. The Dvořák Piano Quartet's album spans the entire arch of Schumann's work: the beginning, the peak and the end. Just like all his music, it shows how immense beauty is often close to pain and suffering.

Immense beauty and anguish of the soul in Schumann's chamber music

 

Schumann: Klavírní kvartety, Märchenerzählungen

Katalogové číslo: SU 4305-2
Zveřejněno: 22. dubna 2022
Žánr: Komorní hudba
Formát: 1 CD
Dvořákovo klavírní kvarteto: Slávka Vernerová - klavír, Štěpán Pražák - housle, Petr Verner - viola, Jan Žďánský - violoncello

Robert Schumann, všestranný, sečtělý mladý umělec předurčený k velkým věcem, člověk, jehož hudba vždy udivovala svým rozsahem a hloubkou... a také člověk jemné psychiky, která ho nejednou přivedla až na samotnou hranici mezi život a smrt. Klavírní kvartet c moll, svou první skladbu podobného ražení, složil v 18 letech, a i když by jej navzdory původnímu záměru nikdy nepředělal na symfonii, měl ho v hlavě ještě o 20 let později. : "Živě si vybavuji pasáž v jednom ze svých děl (1828), o které jsem si myslel, že je romantická, s duchem odlišným od ducha staré hudby, která mi připadala, jako by otevírala nový poetický život." Klavírní kvartet Es dur, op. 47, již svědčí o Schumannově kompozičním mistrovství, se svým idiomem inspirovaným Bachem a Beethovenem, který však mluví jasně jedinečným jazykem. Märchenerzählungen (Pohádkové vyprávění) z roku 1853 byl jedním z posledních šťastných tvůrčích vzletů skladatele, napsaný krátce předtím, než se pokusil o sebevraždu skokem z mostu do řeky Rýn s cílem ukončit jeho nesnesitelné duševní trápení. Album Dvořák Piano Quartet zabírá celý oblouk Schumannovy tvorby: začátek, vrchol i konec. Stejně jako všechna jeho hudba ukazuje, jak nesmírná krása má často blízko k bolesti a utrpení. napsal krátce předtím, než se pokusil o sebevraždu skokem z mostu do řeky Rýn s cílem ukončit jeho nesnesitelné duševní trápení. Album Dvořák Piano Quartet zabírá celý oblouk Schumannovy tvorby: začátek, vrchol i konec. Stejně jako všechna jeho hudba ukazuje, jak nesmírná krása má často blízko k bolesti a utrpení. napsal krátce předtím, než se pokusil o sebevraždu skokem z mostu do řeky Rýn s cílem ukončit jeho nesnesitelné duševní trápení. Album Dvořák Piano Quartet zabírá celý oblouk Schumannovy tvorby: začátek, vrchol i konec. Stejně jako všechna jeho hudba ukazuje, jak nesmírná krása má často blízko k bolesti a utrpení.

Nesmírná krása a úzkost duše v Schumannově komorní hudbě
 

 

 

„Mluvit o hudbě je stejný nesmysl jako tančit o architektuře.“

OPUS MUSICUM 2/2017  Rozhovor Anny Šerých s členy Dvořákova klavírního kvarteta    PDF

 

 

HUDBA V MILÉNIU

Dvořákovo klavírní kvarteto na vlnách rádia Classic Praha

 

Právo Styl pro ženy  24. 11. 2015

www.novinky.cz/zena/styl/388313-slavka-vernerova-klavir-by-mel-zpivat.html

 

Media Gallery - Galerie médií

 
Publicista Petr Veber představil naše nové CD ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika.  -  Archiv

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
Rádi bychom Vás informovali, že publicista Petr Veber představí naše nové CD v úterý 27.11. v 9 hodin ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
Rádi bychom Vás informovali, že publicista Petr Veber představí naše nové CD v úterý 27.11. v 9 hodin ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
Publicista Petr Veber představil naše nové CD ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika.  -  Archiv

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
Rádi bychom Vás informovali, že publicista Petr Veber představí naše nové CD v úterý 27.11. v 9 hodin ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
Rádi bychom Vás informovali, že publicista Petr Veber představí naše nové CD v úterý 27.11. v 9 hodin ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
 
 
Rádi bychom Vás informovali, že publicista Petr Veber představí naše nové CD v úterý 27.11. v 9 hodin ve vysílání ČRo Vltava v pořadu Mozaika

Více zde: https://www.dvorakpianoquartet.cz/
 
 

Listen to it / Poslechněte si

 

Buy it now / Koupit

 

 

Archiv ČT art - Medailon Dvořákova klavírního kvarteta v pořadu Terra musica