Slávka Vernerová-Pěchočová           

www.pechocova.cz           

Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu. Kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka bylo tématem práce teoretické a souborná nahrávka kompletního sólového i komorního Janáčkova díla nedílná praktická součást dizertace.

Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College.

Pěchočová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001. 

Opakovaně se představila  na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci festivalu Rudolfa Firkušného.

Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. Vystoupila také s BBCSymphony Orchestra na prestižním festivalu PROMS v Royal Albert Hall v Londýně.Více zde: https://www.pechocova.cz/o-nas/

Opakovaně se představila  na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci festivalu Rudolfa Firkušného.

Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. Vystoupila také s BBCSymphony Orchestra na prestižním festivalu PROMS v Royal Albert Hall v Londýně.Více zde: https://www.pechocova.cz/o-nas/
Opakovaně se představila  na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci festivalu Rudolfa Firkušného.

Více zde: https://www.pechocova.cz/o-nas/

Opakovaně se představila na mezinárodním festivalu Pražské jaro,  naposledy v roce 2020 v rámci festivalu Rudolfa Firkušného. Byla angažována různými orchestry jako ČF, FOK, Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, a další s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBC Symphony Orchestra na festivalu PROMS v Royal Albert Hall v Londýně.

Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka ad. 

Vernerová se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v klavírním duu, Spring duu, je základající členkou Dvořákova klavírního kvarteta a  je vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény. (Pavel Haas kvartet, Pražákovo kvarteto, Bennewitzovo kvarteto, Zemlinského kvarteto atd.)

V roce 2002 s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra) a v roce 2023 pak také 13.komnatu (režie Jan Mudra).

Sólově natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii  CD CHOC, v Čechách byla vyhlášená jako Tip Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi Top 10. U téže společnosti natočila Slávka Vernerová další dva kompaktní disky. Jednak recital Chopin - Schumann a dále 3 klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech 5 zlatých hvězd Diapasonu.

S Dvořákovým klavírním kvartetem natočila pro Supraphon kompletní Dvořákovy a Schumannovy klavírní kvartety. Obě CD získala CD CHOC a další významná světová ocenění.